Hunanddatblygiad proffesiynol

Helpu eraill a chwrdd â’n hunain …

4 April, 2022

Mae ein ffordd o weithio yn MyST wrth i ni helpu plant sydd yn derbyn gofal yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc a phawb arall sydd yn y system oedolion o’u cwmpas. Wrth gwrs, mae rhiant neu ofalwr y person ifanc  yn rhan ganolog o hyn; y prif berson sydd yn rhoi gofal iddynt a’i […]

Darllenwch 'Helpu eraill a chwrdd â’n hunain …' >

Forest trees

Edrych i’r cysgodion

14 July, 2021

Ychydig amser yn ôl penderfynodd cydweithiwr i mi fod yn onest iawn gyda mi. Roedd hi’n cydnabod rhywbeth eithaf tabŵ ymhlith gweithwyr proffesiynol sy’n helpu eraill. Dywedodd ei bod weithiau’n sylwi ar anghysur corfforol ym mhresenoldeb eraill sydd mewn angen. Mae’n bwysig dweud nad yw hi’n gweithredu ar yr anghysur hwn. Disgrifiodd sut mae hi’n […]

Darllenwch 'Edrych i’r cysgodion' >

Young people silhouette

Nid hael ond hael gartref

25 August, 2020

Yr wythnos ddiwethaf, roeddwn yn cynnig goruchwyliaeth glinigol i gydweithwraig, pan ddechreuodd ddweud wrthyf sut roedd wedi sylwi ar newid cyfeiriad ynddi’i hun. Lle’r oedd unwaith yn eithaf hunanfeirniadol, gwelodd bellach ei bod yn fwy hael tuag ati ei hun. Ac roedd y newid cyfeiriad mewnol hwn wedi arwain at newid allanol cyfatebol yn y […]

Darllenwch 'Nid hael ond hael gartref' >

Myst News thumbnail

Dod yn barod

21 July, 2020

Roeddem ni’n cymryd rhan mewn cyfarfod y diwrnod o’r blaen, yn trafod gyda chydweithwraig sut  gallai ddefnyddio gwahanol ddull er lles ei thîm. Rhoddem ddigon o awgrymiadau ac anogaeth iddi, ond wedyn edrychai braidd yn ansicr. Jennie a wenodd ac ychwanegu ‘fe’i gwnewch pan fyddwch chi’n barod.’ Pryd ydych chi’n barod? Beth mae’n ei olygu […]

Darllenwch 'Dod yn barod' >

Street sign

Astudio’n hunain

10 July, 2020

Wrth roi cynnig ar bethau newydd, rydym weithiau yn medru elwa o ychydig o lwc, ond er mwyn meistroli rhywbeth, rhaid i ni feithrin dealltwriaeth fanwl o sut y mae’n gweithio. Mae peiriannydd yn gwybod sut y mae injan yn gweithio. Mae cogydd yn gwybod sut i baratoi spaghetti bolognaise. Mae rhiant yn gwybod sut […]

Darllenwch 'Astudio’n hunain' >

Gwasanaeth Bwrdd Partneriaeth Gwent