Diwylliant ein harfer

Creu creadigrwydd …

5 July, 2022

Tra’n darparu goruchwyliaeth glinigol i gydweithiwr y diwrnod o’r blaen, daeth llif mawr o syniadau i’m meddwl. Roedd modd gwneud synnwyr o’r syniadau ac roedd y cysylltiadau rhwng cysyniadau yn dod yn fyw ar amrantiad. Roedd yn brofiad cynhyrchiol, yn ymdrech greadigol, gyda syniadau’n eginio ac yn bldoeuo. Gwenais i mi fy hun gan fod […]

Darllenwch 'Creu creadigrwydd …' >

Happy Birthday thumbnail

Pen-blwydd Hapus!

12 May, 2021

Ehed amser. Mae’r mis hwn yn nodi blwyddyn ers i ni ddechrau ysgrifennu blog Fy Nhîm Cymorth yn 2020. Wrth sylwi yn ddiweddar bod y pen-blwydd hwn ar fin cyrraedd, cawsom ein hunain yn trafod a ddylid ei nodi ai peidio. Cododd y cyfyng-gyngor hwn wedi inni feddwl am weithdy ychydig fisoedd yn ôl pan […]

Darllenwch 'Pen-blwydd Hapus!' >

Linked hands

Ein Hen Gyfaill Bregusrwydd

11 November, 2020

Y diwrnod o’r blaen yn Fy Nhîm Cymorth, roedd grŵp ohonom yn edrych nôl ar ein gwaith gydag anawsterau cymhleth ymhlith systemau cymhleth. A gwnaeth hyn i ni feddwl am natur cymhlethdod.  Daeth rhai nodweddion o gymhlethdod i’r meddwl yn syth; llawer o rannau symudol, yn rhyngweithio mewn sawl ffordd, ac yn anrhagweladwy iawn. Mewn […]

Darllenwch 'Ein Hen Gyfaill Bregusrwydd' >

10,001

Cwrdd â 10,001 o bobl o wlad arall

20 October, 2020

Roeddem yn myfyrio ar ein datblygiad proffesiynol yn ein swyddogaethau’n ddiweddar. Ar ôl bod yn rhan o adeiladu Fy Nhîm Cymorth o syniad gwreiddiol i raglen ranbarthol dros y 15 mlynedd ddiwethaf, rydym wedi ymgynefino â sut y gall pethau fod yn y maes ymarfer hwn. Gan fwrw golwg dros y blynyddoedd, bu’n camgymeriadau niferus […]

Darllenwch 'Cwrdd â 10,001 o bobl o wlad arall' >

The broad church of psychological practice

Ymarfer seicolegol eglwys eang

22 September, 2020

Mewn sesiwn o ymarfer myfyriol yn ddiweddar, fe ddechreuwyd y sesiwn, fel sy’n arferol gennym, drwy ofyn i’r aelod o’r tîm, a oedd yn arwain y sesiwn benodol hon, at ba ddiben y dymunai ddefnyddio’r amser.  ‘Wel’ dechreuodd ein cydweithiwr, ‘mae’r  plentyn yn gwneud hyn a’r llall, ac mae’r gofalwyr maeth yn gwneud hyn a’r […]

Darllenwch 'Ymarfer seicolegol eglwys eang' >

Young people silhouette

Mynd yn Swedaidd

12 June, 2020

Dros goffi y diwrnod o’r blaen, roedd ein cydweithwraig yn myfyrio gyda ni ar y modd roedd pandemig Covid 19 wedi effeithio arni hi a’n gwaith. Soniodd ein cydweithiwr ei bod yn teimlo y gallai fod yn fwy hyderus mewn cyfarfodydd y dyddiau hyn. Roedd hi’n amau y gallai hyn fod yn rhywbeth i’w wneud […]

Darllenwch 'Mynd yn Swedaidd' >

Gwasanaeth Bwrdd Partneriaeth Gwent