Maethu Cymru

Mae Maethu Cymru yn gydweithrediad – rhwydwaith cenedlaethol o holl dimau maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Rydyn ni yma i weithio gyda’n gilydd a chreu dyfodol gwell i’r holl blant yn ein gofal. Rydyn ni wrth law, ac rydyn ni’n deall. Rydyn ni’n rhan o’ch cymuned leol, wrth law gyda chefnogaeth ac arweiniad lleol ac arbenigol. Mae gennym dîm ymroddedig yn eich ardal chi.

Darganfod eich tîm maethu cymru yma..


Gwasanaeth Bwrdd Partneriaeth Gwent