Polisi Preifatrwydd

Pwy ydym ni?

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://www.mysupportteam.org.uk


Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar ein safle, rydym yn casglu’r data a ddangosir ar y ffurflen sylwadau, ynghyd â chyfeiriad IP yr ymwelydd  a’r porwr er mwyn adnabod unrhyw  sbam. Bydd llinyn anhysbys sydd wedi ei greu o’ch cyfeiriad e-bost (sy’n cael ei alw hefyd yn glwyd) o bosib yn cael ei ddarparu i’r gwasanaeth Gravatar er mwyn gweld a ydych yn ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd gwasanaeth  Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Wedi i’ch sylw gael ei gymeradwyo, bydd eich llun proffil ar gael i’r cyhoedd ei weld yng nghyd-destun eich sylw.


Cyfryngau 

Os ydych yn lanlwytho delweddau i’r wefan, dylech osgoi lanlwytho data sydd yn cynnwys  data lleoliad (EXIF GPS). Mae ymwelwyr o’r safle yn medru lawrlwytho a thynnu unrhyw ddata lleoliad o’r delweddau ar y wefan.


Cwcis

Os ydych yn gadael sylw ar ein safle, efallai y byddwch yn dewis arbed eich enw, cyfeiriad e-bost a gwefan yn y cwcis. Mae hyn er mwyn gwneud pethau’n gyfleus i chi fel nad oes rhaid i chi lenwi eich manylion eto pan yn gadael sylw pellach. Bydd y cwcis yma yn parhau yno am flwyddyn. Os ydych yn ymweld gyda’n tudalen mewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro er mwyn pennu a yw eich  porwr yn derbyn ein cwcis. Ni fydd y cwci yn cynnwys unrhyw ddata personol a bydd yn cael ei ddileu unwaith eich bod yn cau eich porwr. Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn trefnu sawl cwci er mwyn arbed eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau o ran y math o sgrin yr ydych yn defnyddio. Mae cwcis mewngofnodi yn parhau am ddau ddiwrnod ond mae’r cwcis o ran yr opsiwn sgrin yn parhau am flwyddyn. Os ydych yn dewis “Cofiwch Fi”, bydd eich  manylion mewngofnodi yn parhau am bythefnos. Os ydych yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi yn cael eu tynnu oddi yno.

Os ydych yn golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei ychwanegu at eich porwr. Nid yw’r cwci yma yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn dynodi rhif adnabod yr erthygl yr ydych newydd ei golygu. Mae’n dod i ben ar ôl 1 diwrnod.


Cynnwys corfforedig o wefannau eraill

Mae erthyglau ar y wefan hon yn medru dal cynnwys corfforedig (e.e. fideos, delweddau erthyglau ayyb). Mae cynnwys corfforedig o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd  â phetai’r ymwelydd wedi ymweld gyda’r wefan arall.   

Mae’r gwefannau yma yn medru casglu data amdanoch, defnyddio cwcis, tracio trydydd parti a monitro sut ydych yn defnyddio’r cynnwys corfforedig, gan os oes cyfrif gennych a’ch bod wedi mewngofnodi i’r wefan honno. 


Gyda phwy ydym yn rhannu eich data?

Os ydych yn gofyn i ni ail-osod eich cyfrinair, bydd eich cyfeiriad IP yn cael ei gynnwys yn yr e-bost i ail-osod eich cyfrinair. 


Pa mor hir ydym yn cadw eich data 

Os ydych yn gadael sylw, bydd eich sylw a’r metadata yn cael eu cadw am byth. Mae hyn er mwyn sicrhau bod modd i ni gydnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau pellach yn awtomatig yn hytrach na’u cymedroli. 

Ar gyfer defnyddwyr sydd yn cofrestru ar ein gwefan (os oes yna rai), rydym hefyd yn storio’r wybodaeth bersonol y maent yn darparu yn eu proffil defnyddiwr. Mae pob un defnyddiwr yn medru gweld, golygu, neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ond nid ydym yn medru newid eu henw defnyddiwr). Mae gweinyddwyr y wefan hefyd yn medru gweld a golygu’r wybodaeth honno. 


Pa hawliau sydd gennych o ran eich data

Os oes cyfrif gennych ar y safle hwn neu os ydych wedi gadael sylwadau, rydych yn medru gwneud cais am  allgludo’r ffeil  o ddata personol sydd gennym amdanoch, gan gynnwys unrhyw ddata yr ydych wedi darparu i ni. Rydych hefyd yn medru gwneud cais ein bod yn dileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch. Nid yw hyn yn cynnwys data y mae’n rhaid i ni gadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.


Ble ydym yn danfon eich data

Mae sylwadau ymwelwyr yn medru cael eu gwirio drwy gyfrwng gwasanaeth adnabod sbam awtomatig. 


Gwybodaeth Ychwanegol

Ewch i’r dolenni isod ar gyfer polisïau preifatrwydd yr awdurdodau lleol.   

Torfaen

Caerffili

Sir Fynwy

Blaenau Gwent

Casnewydd 


Gwasanaeth Bwrdd Partneriaeth Gwent