Ymarfer i ffocws emosiynol

Communication concept painting

Wynebu teimladau

29 September, 2020

Roeddwn yn sgwrsio gyda chydweithiwr y diwrnod o’r blaen. Gadewch i ni ei alw’n Billy. Dywedodd Billy wrthyf ei fod yn cael trafferth cynnal perthynas â rhywun yn ei dîm. Wedi cythruddo ac yn ddig ynghylch rhywbeth, roedd y person hwn wedi cyhuddo Billy o beri gofid iddynt a’i gyhuddo ymhellach o fod yn rhy […]

Darllenwch 'Wynebu teimladau' >

Gwasanaeth Bwrdd Partneriaeth Gwent