Tystebau

Y gwahaniaeth y gall MyST ei wneud…

"Mae gweithio wrth ochr MyST a bod mewn cysylltiad rheolaidd gyda’r tîm wedi’i gwneud yn bosibl i mi rannu fy ngwybodaeth a fy syniadau ac rwy’n teimlo fel person gwerthfawr o fewn rhwydwaith cefnogaeth y plentyn. Rwy’n teimlo fod fy llais yn cael ei glywed ac y caiff fy set sgiliau fel gofalwr maeth ei werthfawrogi" Gofalwr Maeth Awdurdod Lleol Blaenau Gwent a gefnogir gan MyST

"Diolch i chi am neithiwr, rwy’n ddiolchgar iawn, mae cael rhywun i siarad â nhw yn help mawr" Aelod o deulu geni am wasanaeth "Ar Alwad" MyST

"Mae MyST yn wasanaeth gwerthfawr iawn. Mae’n atal plant rhag gorfod mynd i ofal preswyl. Mae’r gefnogaeth a’r hyfforddiant yn gynhwysfawr ac yn rymus iawn. Mae’r tîm yn wych ac mae medru helpu’r plant hynny yn ein cymunedau sydd fwyaf ei angen yn rhoi boddhad mawr" Gofalwr Maeth Therapiwtig MyST Torfaen